Chân dung người phụ nữ” Mặc đồ như không mặc, hở 2 đầu ti xấu”

0
48893


THỜI BUỔI THÍCH Ở TRUỒNG

ÔNG GIÀ NOEL NĂM NAY THẤY THẾ NÀY, NÊN BÁO CÁO CÓ BIỆN PHÁP BỚT XỐN MẮT NƠI CÔNG CỘNG .

Cái kiểu của chốn phòng the,

Ngày nay mang hết ra khoe cộng đồng.

Mặc đồ mà cũng như không,

Giáng sinh xem lễ cùng chồng và con.

Xồ rồi đâu thấy còn son,

Lưng bung, dú xể có còn đẹp đâu.

Nhìn ảnh Tám tôi thấy rầu,

Nếu mà gặp thật mắt tôi chắt mù.

Các chú, các bác có C…,

Nom có muốn thích thế nào nói nghe.

Riêng tôi tôi thấy tôi chê,

Ăn mặc nham nhở như người dỡ hơi.

Đừng nghĩ là gu ăn chơi,

Thuần phong mỹ tục ta thời dẹp ngay.

ĐỪNG NGHĨ:Mặc như không mặc thế này,

Khoe mông khoe vú xấu rày nữ nhi.

Chồng con góp ý tức thì,

Góp dòng văn hóa nhu mì đẹp hơn

.


THỜI BUỔI THÍCH Ở TRUỒNG

ÔNG GIÀ NOEL NĂM NAY THẤY THẾ NÀY, NÊN BÁO CÁO CÓ BIỆN PHÁP BỚT XỐN MẮT NƠI CÔNG CỘNG .

Cái kiểu của chốn phòng the,

Ngày nay mang hết ra khoe cộng đồng.

Mặc đồ mà cũng như không,

Giáng sinh xem lễ cùng chồng và con.

Xồ rồi đâu thấy còn son,

Lưng bung, dú xể có còn đẹp đâu.

Nhìn ảnh Tám tôi thấy rầu,

Nếu mà gặp thật mắt tôi chắt mù.

Các chú, các bác có C…,

Nom có muốn thích thế nào nói nghe.

Riêng tôi tôi thấy tôi chê,

Ăn mặc nham nhở như người dỡ hơi.

Đừng nghĩ là gu ăn chơi,

Thuần phong mỹ tục ta thời dẹp ngay.

ĐỪNG NGHĨ:Mặc như không mặc thế này,

Khoe mông khoe vú xấu rày nữ nhi.

Chồng con góp ý tức thì,

Góp dòng văn hóa nhu mì đẹp hơn


THỜI BUỔI THÍCH Ở TRUỒNG

ÔNG GIÀ NOEL NĂM NAY THẤY THẾ NÀY, NÊN BÁO CÁO CÓ BIỆN PHÁP BỚT XỐN MẮT NƠI CÔNG CỘNG .

Cái kiểu của chốn phòng the,

Ngày nay mang hết ra khoe cộng đồng.

Mặc đồ mà cũng như không,

Giáng sinh xem lễ cùng chồng và con.

Xồ rồi đâu thấy còn son,

Lưng bung, dú xể có còn đẹp đâu.

Nhìn ảnh Tám tôi thấy rầu,

Nếu mà gặp thật mắt tôi chắt mù.

Các chú, các bác có C…,

Nom có muốn thích thế nào nói nghe.

Riêng tôi tôi thấy tôi chê,

Ăn mặc nham nhở như người dỡ hơi.

Đừng nghĩ là gu ăn chơi,

Thuần phong mỹ tục ta thời dẹp ngay.

ĐỪNG NGHĨ:Mặc như không mặc thế này,

Khoe mông khoe vú xấu rày nữ nhi.

Chồng con góp ý tức thì,

Góp dòng văn hóa nhu mì đẹp hơn


THỜI BUỔI THÍCH Ở TRUỒNG

ÔNG GIÀ NOEL NĂM NAY THẤY THẾ NÀY, NÊN BÁO CÁO CÓ BIỆN PHÁP BỚT XỐN MẮT NƠI CÔNG CỘNG .

Cái kiểu của chốn phòng the,

Ngày nay mang hết ra khoe cộng đồng.

Mặc đồ mà cũng như không,

Giáng sinh xem lễ cùng chồng và con.

Xồ rồi đâu thấy còn son,

Lưng bung, dú xể có còn đẹp đâu.

Nhìn ảnh Tám tôi thấy rầu,

Nếu mà gặp thật mắt tôi chắt mù.

Các chú, các bác có C…,

Nom có muốn thích thế nào nói nghe.

Riêng tôi tôi thấy tôi chê,

Ăn mặc nham nhở như người dỡ hơi.

Đừng nghĩ là gu ăn chơi,

Thuần phong mỹ tục ta thời dẹp ngay.

ĐỪNG NGHĨ:Mặc như không mặc thế này,

Khoe mông khoe vú xấu rày nữ nhi.

Chồng con góp ý tức thì,

Góp dòng văn hóa nhu mì đẹp hơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here